دریافت فایل اشنیی با کتیرا و کاربردهایش – پرداخت و دانلود آنی

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
نام محصول دانلودی: اشنیی با کتیرا و کاربردهایش

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

درباره سابقه استفاده از کتیرا در ایران
محل رویش
مشخصات صمغ کتیرا
نامهای گیاه
زمان جمع‌آوری
دامنۀ انتشار
مواد متشکله
موارد استعمال
روش بهره برداری
ساختمان کتیرا
جمع آ وری کتیرا
قیمت کتیرا
مصارف پزشکی و دارویی
مصارف غذایی

ادامه مطلب


مطالب تصادفی